• Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size

Organizare INSP PDF Imprimare Email

Institutul National de Sanatate Publica este institutie publica cu personalitate juridica, in subordinea Ministerului Sanatatii.
Institutul are sediul in municipiul Bucuresti, str. dr. Leonte nr. 1-3, sectorul 5.
Institutul are ca scop:
a)    prevenirea, supravegherea si controlul bolilor transmisibile si netransmisibile;
b)    monitorizarea starii de sanatate;
c)    promovarea sanatatii si educatia pentru sanatate;
d)    evaluarea sanatatii ocupationale;
e)    monitorizarea sanatatii in relatie cu mediul;
f)    elaborarea reglementarilor in domeniul sanatatii publice;
g)    asigurarea managementului sanatatii publice;
h)    dezvoltarea serviciilor de sanatate publica specifice.

Institutul exercita urmatoarele atributii generale:
a)    asigura indrumarea tehnica si metodologica a retelei de sanatate publica, in functie de domeniul de competenta;
b)    participa la elaborarea strategiilor si politicilor din domeniul de competenta;
c)    elaboreaza proiecte de acte normative, norme, metodologii si instructiuni privind domeniile specifice din cadrul sanatatii publice;
d)    efectueaza expertize, ofera asistenta tehnica si realizeaza servicii de sanatate publica, la solicitarea unor persoane fizice sau juridice;
e)    supravegheaza starea de sanatate a populatiei, bolile transmisibile si netransmisibile, pentru identificarea problemelor de sanatate comunitara;
f)    asigura sistemul de supraveghere epidemiologica, precum si de alerta precoce si raspuns rapid si participa la schimbul de informatii in cadrul retelei europene de supraveghere epidemiologica in domeniul bolilor transmisibile;
g)    participa la efectuarea de investigatii epidemiologice de teren, din proprie initiativa, la solicitarea Ministerului Sanatatii sau a autoritatilor locale de sanatate publica;
h)    elaboreaza metodologia, instrumentele si indicatorii de monitorizare si evaluare a serviciilor si programelor de sanatate publica, de promovare a sanatatii si de educatie pentru sanatate;
i)    participa la procesul de invatamant medical de specializare si perfectionare in domeniile specifice din cadrul sanatatii;
j)    desfasoara activitati de cercetare-dezvoltare in domeniul sanatatii publice si al managementului sanatatii publice;
k)    colecteaza, analizeaza si disemineaza date statistice privind sanatatea publica;
l)    asigura existenta unui sistem informational si informatic integrat pentru managementul sanatatii publice;
m)    asigura activitatea economico-financiara, administrativa si juridica a Institutului si a centrelor nationale si regionale de sanatate publica atat prin personalul propriu, cat si prin personalul de specialitate preluat de la Centrul National de Perfectionare in Domeniul Sanitar Bucuresti, institutie care se desfiinteaza, in conditiile legii.

Citeşte mai mult...