Referat tehnic de evaluare in vederea abilitarii laboratoarelor de toxicologie pentru efectuare determinarilor de noxe profesionale

 Locatii de contact

 • CNMRMC - CRSPB
 • CRSP Iasi
 • CRSP Cluj
 • CRSP Timisoara
 • CRSP Targu Mures

Conform Ordinului 1093 din 6 septembrie 2004 (Ordinul 1093/2004) - privind abilitarea laboratoarelor de toxicologie pentru efectuarea determinarilor de noxe profesionale

Documente Necesare

 • cerere de eliberare referat tehnic de evaluare laborator de toxicologie , intocmita de solicitant, care sa cuprinda antetul solicitantului , adresa nr. telefon ,  contul bancar ( cf. art.7 din ord. 1093/2004).
 • dosarul pentru abilitare intocmit de solicitant care cuprinde (cf. art. 7 ali. b, c, d si e):
  - notificare de certificare a conformitatii - eliberat de DSP;
  - informatii privind personalul ( lista personalului cu pregatiri superioare: chimisti, farmacisti, medici, biochimisti, biologi, ingineri, fizicieni; copii xerox ale diplomelor , certificatelor de instruire; lista personalului cu pregatire medie: asistenti medicali, laboranti)
  - memoriu tehnic in car sa se regaseasca: date de identificare ( adresa, telefon, fax) , detalii de amenajare , amplasament, spatii , sursa de apa,  aparatura si analizele pentru care se solicita abilitarea , verifcarea metrologica a aparaturii utilizate.
  - dotarea tehnica corespunzatoare determinarilor pentru care se solicita abilitarea 

Tarife
Conform devizului (ord.M.S. 208/2012) 


Determinari la locul de munca - pe baza de comanda

Locatii de contact

 • CRSP Bucuresti
 • CRSP Iasi
 • CRSP Cluj
 • CRSP Timisoara
 • CRSP Targu Mures

Tarife
Conform ord. 208/2012