Activitatea Institutului la nivel teritorial se realizeaza prin 4 centre nationale si 6 centre regionale de sanatate publica, organizate in structura acestuia, fara personalitate juridica.

Centrele nationale, care asigura coordonarea profesionala specifica pe plan national a Institutului, sunt:

a)    Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT);

b)    Centrul National de Monitorizare a Riscurilor din Mediul Comunitar (CNMRMC);

c)    Centrul National de Evaluare si Promovare a Starii de Sanatate (CNEPSS).

d)    Centrul National de Statistict si Informatica în Sanatate Publica (CNSISP)

Centrele regionale de sanatate publica, care asigura coordonarea si executia profesionala la nivel regional a Institutului, sunt:

a)    Centrul Regional de Sanatate Publica Bucuresti (CRSPB);

b)    Centrul Regional de Sanatate Publica Cluj (CRSPC);

c)    Centrul Regional de Sanatate Publica Iasi (CRSPI);

d)    Centrul Regional de Sanatate Publica Timisoara (CRSPT);

e)    Centrul Regional de Sanatate Publica Targu Mures (CRSPM);

f)    Centrul Regional de Sanatate Publica Sibiu (CRSPS).

In cadrul Institutului functioneaza un consiliu de coordonare format din 13 membri, care are rolul de a aproba principalele directii de actiune in domeniile de strategie, organizare si functionare a Institutului.

Hotararea de Guvern 1414 pentru Infiintarea, Organizarea si functionarea Institutului National de Sanatate Publica

Ordin NR.1363 pentru modificarea si completarea Ordinului Ministrului Sanatatii nr.261/2010 privind aprobarea  Organigramei si a Regulamentului de organizare si functionare a  Institutului National de Sanatate Publica Bucuresti

Regulament de Organizare si Functionare a Institutului National de Sanatate Publica

Regulament intern al INSP

Organigrama Institutului National de Sanatate Publica